Om mig

Margot Granvik, klassisk homeopat

Jag har gått flera utbildningar i homeopati och blivit allt mer förundrad över hur effektiv denna geniala behandlingsmetod är.

Homeopati behandlar hela människan i grunden i stället för att dämpa symtom. Terapin är alltid individuell och fokuserar på ditt aktuella tillstånd och dina besvär som patient. Hela du ska tillfriskna.

För att ändå begripa vad homeopati kan göra för dig så kan jag berätta att jag sett patienter tillfriskna från alla tänkbara diagnoser. Illustrationen visar enbart en bråkdel av olika tillstånd där homeopati fungerar.

Vad kan homeopati göra

Med min journalistiska bakgrund faller det sig naturligt att jag även söker stöd för hur effektiv homeopati är i vetenskapliga studier! Läs mer på www.vetenskapenomhomeopati.se

Vill du ha en djup läkning – välj klassisk homeopati!