Om mig

Margot Granvik, klassisk homeopat

Jag har arbetat som journalist med inriktning på vetenskap ända tills jag sadlade om och började studera homeopati.

Det är det roligaste, svåraste och mest utmanande jag har stött på hittills under mitt yrkesliv, och framför allt det mest givande.

Att genom en homeopatisk behandling lyckas stödja en patient att återfå hälsan är djupt tillfredsställande!

Med min journalistiska bakgrund faller det sig naturligt att jag söker stöd i vetenskapliga studier och erfarenheter från kollegor när det är extra utmanande besvär. Kunskapen finns! Det gäller att inte ge upp!

Vill du läsa om olika studier så har jag beskrivit en hel del på www.vetenskapenomhomeopati.se

Jag kan inte utlova mirakel, men jag lovar att göra mitt bästa. En klassisk homeopatisk behandling är inget quick-fix! Bäst blir det om även du som patient är beredd att ge homeopatin en ärlig chans! Vill du ha en djup läkning och utveckling – välj homeopati!