Behandling

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL

Du träffar mig och vi går igenom din hälsohistoria och dina besvär. Sedan förskriver jag det homeopatiska läkemedel som bäst kan stödja dina egna försvarssystem.

Vid uppföljningar undersöker jag hur du reagerade på det homeopatiska läkemedlet och om läkeprocessen följer det önskade förloppet.

Uppföljningar bokas in ungefär var sjätte vecka. Vid akuta tillstånd behöver vi ibland höras varje dag! De här samtalen, och eventuella övriga frågor mellan inbokade möten, ingår i kostnaden för de inbokade mötena.

PRISER

Första besöket tar ca 1,5-2 h. Kostnad: 1 200 kronor

Uppföljningar tar ca 0,5-1 h. Kostnad: 800 kronor