Homeopati för dig

Vad kan homeopati göra för dig?

Homeopatens mål är att patientens hälsa ska återställas, så hastigt, milt och varaktigt som det går. Sjukdomen ska avlägsnas i hela dess omfång på snabbaste, mest tillförlitliga och oskadliga sätt. Så står det i våra portalparagrafer.

Vad kan homeopatin göra för dig?

För att svara på frågan är det nödvändigt att känna till principerna för homeopati, det vill säg de lagar som den homeopatiska behandlingen följer. Ju mer insatt du blir, desto bättre kan du själv bedöma vad som är möjligt att uppnå genom en behandling!

Homeopatin är en medicinsk behandlingsmetod. Behandlingen sker med homeopatiska läkemedel. Som patient får du ett utvalt homeopatiskt läkemedel som sätter igång en läkning.

Således: Varje sjuk person får sitt eget specifikt utvalda homeopatiska läkemedel. Ett vanligt exempel är att om tio personer söker för huvudvärk får var och en av dem sannolikt olika läkemedel. Idag har vi över 760 homeopatiska läkemedel som visat sig läka ut huvudvärk. För att din homeopat ska kunna välja just det medel som kan hjälpa dig, behöver homeopaten ha en metod för att hitta rätt medel.

Begreppet medicinsk behandlingsmetod inkluderar följaktligen både homeopatiska läkemedel och en metod för att komma fram till vilket medel den enskilda patienten behöver.

Den homeopatiska läkemetoden bygger på tydliga principer. Men eftersom homeopatin vilar på en egen grund, som skiljer sig från vårt vanliga sätt att tänka på hälsa och sjukdom vi alla är inskolade i, krävs det oftast en ansträngning att sätta sig in vad homeopati egentligen är. Du behöver lära dig att ”tänka om”.

Homeopatens kallelse är att återställa hälsa. För att göra detta behöver homeopaten få reda på hur patientens organism visar att allt inte står rätt till. I mötet med patienten samlar homeopaten ihop patientens symtom och tecken.

Vad är då symtom? Jo, de förändringar som organismen uttrycker, som exempelvis märks på humöret, på minnet, på koncentrationen, hos sinnena, på sömnen, aptiten, om man börjat frysa mer, svettas mer, och så vidare. Det är kort sagt avvikelser från ett tidigare friskt tillstånd. Det är förändringar som patienten eller patientens anhöriga noterat. Det är de här iakttagbara tecknen som representerar sjukdomen.

Utifrån den samlade symtombilden väljer homeopaten det läkemedel som patienten bedöms behöva för att få igång en läkeprocess.

Likhetslagen, Similia similibus curentur, liknande bör med liknande botas, är en grundprincip i homeopati. Enligt likhetslagen kan de symtom som ett homeopatiskt medel framkallar hos friska personer i prövningar, bota liknande symtom hos den sjuka.

Homeopatiska läkemedel är testade – prövade – på friska personer och de symtom som personer utvecklar i prövningar är noggrant nedtecknade och bekräftade genom kliniska erfarenheter. Kunskapen om homeopatiska läkemedel är gedigen, trovärdig och pålitlig.

Så, för att repetera:

Homeopati är en MEDICINSK BEHANDLINGSMETOD.

Homeopaten träffar patienten och noterar de SYMTOM patienten har på att något inte står rätt till. Fysiska, emotionella och mentala symtom fångas upp.

Patienten får ett INDIVIDUELLT utvalt homeopatiskt läkemedel.

Läkemedlet sätter igång en LÄKNING.

Svaret på den inledande frågan: ”Vad kan homeopati göra för dig?” avgörs av flera faktorer. Besvär och påverkan på patientens hälsa yttrar sig genom symtom och tecken. En logisk och avgörande fråga för en lyckad behandling blir då förstås hur homeopaten, och patienten, får fram en tydlig symtombild för att välja rätt homeopatiska läkemedel!

När är det extra smart att söka homeopatisk behandling?

Det finns perioder i livet där du kan göra extra mycket för din hälsa – och inte minst göra det du kan för framtida generationer. Innan puberteten och hormoner börjar härja i kroppen, innan du planerar att skaffa barn och när vallningarna slår till, är exempel på när det kan vara klokt att stanna upp och fundera över den egna hälsan. Är det något som inte står rätt till? Detta blir temat för nästa möte i patientskolan!

Homeopaticentrets patientskola

Kostnadsfria webinarer söndagar februari 2022. Kl 14:00-15:30. På zoom.
Maila så får du inbjudan!

Temat för söndag 20 feb: Vid vissa tidpunkter i livet är det extra viktigt att värna hälsan!

I över 200 år har homeopater botat människor. Vi vet av erfarenhet att puberteten och klimakteriet påverkar hälsan. Redan våra tidiga läromästare visste hur man minskar riskerna för att besvär förs vidare till nästa generation. Vad har våra föregångare att lära oss idag?