Behandling

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL

Du träffar mig och vi går igenom din hälsohistoria och dina besvär. Sedan förskriver jag det homeopatiska läkemedel som bäst kan stödja dina egna försvarssystem.

Vid uppföljningar undersöker jag hur du reagerade på det homeopatiska läkemedlet och om läkeprocessen följer det önskade förloppet.

Uppföljningar bokas in ungefär var femte, sjätte vecka. Vid akuta tillstånd behöver vi ibland höras varje dag!

PRISER

Första besöket tar ca 1,5-2 h. Kostnad: 1 300 kronor
Vid vårt första möte får du berätta om dina besvär och hur de yttrar sig och påverkar dig. Vi går igenom hela din hälso- och sjukdomshistorik. Jag förskriver det homeopatiska läkemedel som är indikerat för just ditt tillstånd.

Uppföljningar tar ca 0,5-1 h. Kostnad: 850 kronor
Jag går igenom vad som har hänt efter medlet och att läkeprocessen satt igång.

Receptförnyelse tar ca 15-30 min. Kostnad 450 kronor
Oftast via telefon. Du haft bra reaktion på medel men symtom börjar återkomma, utan att nya symtom dykt upp. Jag bedömer om du behöver vänta lite till, upprepa medlet eller få starkare.