Homeopati för dig

Du deltar och tar själv ansvaret för din hälsa

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i att ha att göra med människor som, när tillfälle ges, passar på att utöva makt. Lika lite gillar jag personer som, särskilt män, för min erfarenhet är att det oftare är män än kvinnor, gärna blåser upp sig och gör sig märkvärdiga (och sådana har väl alla sprungit på inom exempelvis vården, där man tyvärr oftast hamnar när man är i sämre skick, troligen ynklig och alltid på något sätt i underläge).

Det är nog ett skäl till att jag verkligen gillar att arbeta som homeopat, nämligen att det inte med inbyggd automatik blir en ojämlik relation. Tvärtom. Om den homeopatiska behandlingen ska bli framgångsrik gäller det att homeopaten och patienten samarbetar. Visserligen är det jag som frågar, och säkerligen kan det ibland kännas kymigt att svara på alla dessa frågor, för nog händer det att frågor kan bli väldigt privata. Men syftet med frågorna är att få en tydlig bild av symtomen, som är organismens språk för att berätta att något inte står rätt till. Med en tydlig samlad symtombild går det att hitta det läkemedel som kan befria patienten från besvären.

Det som är så fantastiskt är att detta innebär att du som patient blir delaktig. Du är med och tar ansvar för din hälsa. Vi arbetar ihop! Det är då det blir bäst.

Nu är ju den homeopatiska läkekonsten väldigt annorlunda och följer en alldeles egen logik, som kan kännas främmande. Fast det räcker att du som patient accepterar att det vi behöver är att utforska symtomen. Då har vi lagt grunden för ett gemensamt arbete.

Att sedan beskriva symtomen handlar om så mycket mer än att bara säga: ”Jag har huvudvärk!”. Om du exempelvis söker mig för huvudvärk handlar det om att få fram VAR det gör ont: lokaliseringen. Det gäller också att försöka få en uppfattning om HUR det onda känns; sensationen. Vidare att kartlägga modaliteterna, det vill säga; VAD gör huvudvärken bättre eller sämre. Det kan gälla allt från värme/kyla, ljus/mörker, press/lätt beröring, samt lägesförändringar som att stå, sitta, ligga – och också tiden: när under dygnet är det värst/bäst.

Det är också viktigt att jag får veta om det finns symtom som dyker upp samtidigt med huvudvärken, medföljande symtom, som att du behöver kissa kopiösa mängder, blir sugen på att äta surt, och så vidare. En sak till som jag vill utreda är om det finns någon causa – orsak.

Det kan finnas utlösande eller upprätthållande orsaker till huvudvärken, som att du har fått ett slag mot huvudet, whiplash, varit i solen, etcetera, eller starka dofter från parfym eller blommor som orsakar värken.

Inom homeopatin kallar vi detta för att få fram det kompletta symtomet.

Nu har ju varje begåvad läsare insett att det inte räcker att säga att ”Jag har huvudvärk, har du något för det?”, och att det inte heller går att få ”behandling” via sociala medier. Oavsett vilket besvär du som patient söker för, krävs det en omsorgsfull och noggrann genomgång av samtliga symtom.

I praktiken går det inte alltid att få fram en bestämd lokalisering, hur det onda känns eller vad som gör det bättre eller sämre. Så är det förstås. Men det betyder inte att du som patient inte kan behandlas. Det behövs ett anamnestagande som omfattar dig som patient i övrigt. Så även om du söker för huvudvärk behöver jag veta mer. Jag har sett patienter bli bra från sin huvudvärk när symtomen på huvudvärken i slutändan bara utgjorde en liten del i det underlag som det homeopatiska läkemedlet valdes ifrån.

Sammanfattningsvis så är ledorden i en lyckad behandling samarbete och delaktighet.

Men självklart kan du alltid själv välja hur mycket eller lite du vill engagera dig. För mig är det helt i sin ordning att en patient säger ”Jag har de här besvären som jag vill bli av med. Jag är inte intresserad av att lära mig mer om homeopati. Fixa det här så är jag nöjd.”

Det är lika okej om patienten verkligen vill veta allt, och då menar jag allt! (Eftersom grundutbildningen är på 3 år så förstår nog de flesta att det inte går att förklara allt under ett besök).

Som homeopat är jag väldigt tillfreds med att få arbeta med en terapi där patienter blir delaktiga i sina egna behandlingar. Det är egenmakt i praktiken, det vill säga en makt som åtminstone jag upplever som positiv – och något som i sig befrämjar hälsan.

Vill du veta mer om vad homeopati kan göra för dig?

Kontakta mig!