Homeopati för dig

Lär dig mer om homeopati

Nu kör vi repris på Homeopaticentrets patientskola. De bästa resultaten får vi när patienter är bekanta med vår behandlingsmetod! Samarbete är en av nycklarna till bättre hälsa.

Webinarer: Sju söndagar. Januari till mars. Gratis. Zoom kl 14:00-15:00
Maila din anmälan så får du inbjudan:


Varje webinar börjar med kort inledande fakta och sedan finns det gott om tid för frågor. När du lär dig mer om behandlingsmetoden kan du aktivt bidra till att förbättra din hälsa.

Söndagen den 3 mars: Vi träffar KAM-utredaren Kjell Asplund och pratar om hans förslag till ny lag

Vad hände med KAM-utredningens förslag om en helt ny lag som skulle reglera komplementär och alternativvården? Är det korrekt att den nya lagen hade gett oss möjlighet att behandla symtom hos alla patienter?
Vad skulle krävas för att få homeopatin som en godkänd behandlingsmetod inom svensk sjukvård – hur skulle det gå till i praktiken? Är det något vi ens skulle vilja?
Hur tolkas begreppet ”yrkesmässigt” i Patientsäkerhetslagen – som reglerar yrkesverksamma homeopater idag? Det sprids påståenden om att det handlar om att ta betalt eller inte, men kan lagen tolkas så?
Vi reder förstås även ut varför vi har en 8-årsgräns för att få behandla barn.
Har du frågor om aktuell lagstiftning och KAM-utredningens lagförslag? Maila mig vad du vill veta mer om! margot@granvikp.s