Utbilda dig

Vill du utbilda dig till homeopat?

Att arbeta som homeopat är det mest givande och utmanande yrke jag ägnat mig åt. För att få fler kunniga och kompetenta kollegor utbildar jag i klassisk homeopati. Förmodligen är skolan den mest krävande vi har i Sverige idag.

Har du redan grundutbildning men vill förstå teorin. Helt rätt tänkt! Redan J T Kent konstaterade att först måste man kunna teorin i grunden, sen kan man börja praktisera.

1 ÅR: Nu har du en unik möjlighet att under ett år få hela den samlade teorin av en av våra främsta internationella pedagoger och kollega; Erik van Woensel. Webinar varannan söndag kl 14:00-17:00, sept-dec 2024 och jan-maj 2025. Språk: engelska. Webinarer spelas in ifall du inte kan närvara.
Kostnad: 12 000 kronor (inkl moms)
Tenta teori: Heldag 25 maj, 2 000 kronor (inkl moms)

2,5 ÅR: Vill du ha en hel utbildning kombinerar du Eriks webinarer med mina webinarer varannan söndag kl 14:00-17:00, där du får lära dig att omsätta teorin i praktiken och att behärska de verktyg vi har.
Vi tar läkemedelsläran (materia medica) och vårt symtomlexikon (repertoriet). Vi analyserar och diskuterar och vrider och vänder på allt som behövs för att du verkligen ska förstå. Det andra året får du börja behandla egna patienter under handledning.
Mitt mål är att du ska gå ut skolan och känna dig säker och trygg med att behandla, och få patienter att bli bra.
Webinarer söndagar höst och vår under 2,5 år. Litteratur på engelska, undervisning på engelska (Erik van Woensel) och svenska (mig).
Kostnad: 52 000 kr (inkl moms)
Summan inkluderar teorin och teoritentan med Erik van Woensel.

Är du intresserad?
Maila för att få en mer utförlig kursplan:

Vill du anmäla dig? Maila namn, adress, mobil och e-post så får du faktura på anmälningsavgiften. Berätta även gärna om du redan har utbildning i homeopati och/eller basmedicin: