Utbilda dig

Utbilda dig

Vill du lära dig mer om homeopati genom att lyssna och diskutera; plugga fokuserat med hjälp av instuderingsfrågor; få personlig feed-back och intyg?

Du väljer tydliga block för det du vill lära dig mer om. Med kursplan och studietimmar. Undrar du vem jag är? Information finns här. Vill du veta mer så kontakta mig.

BLOCK 1: HOMEOPATINS GRUNDPRINCIPER

Den klassiska äkta homeopatin följer principer, lagar. Några av dem beskrivs i Homeopatipodden, välj Grundprinciper. Du börjar nosa på hur homeopatin ser på hälsa och sjukdom, på sitt alldeles egna och speciella vis. Var beredd på att tänka och att tänka om! Blir du nu nyfiken på att lära dig mer om den här geniala terapin, på djupet, maila mig så får du tillgång till litteraturhänvisningar och instuderingsfrågor.

BLOCK 2: SYMTOM

I blocket fördjupar du förståelsen av vad som är symtom, hur du värderar symtom och hur du hittar de särskiljande symtomen som hjälper dig att ta fram rätt medel till patienten. Du får instuderingsfrågor som stöd. När du är klar med teorigenomgången gör du övningar för att omsätta teorin i praktiken.

BLOCK 3: ANAMNES

I blocket läser du om anamnesen och hur den tas enligt bland annat Organon. Du får  instuderingsfrågor som stöd. När du är klar med teorigenomgången gör du själv en anamnes. Du väljer någon i din närhet med ett akut eller kroniskt hälsoproblem. Du analyserar sedan anamnesen steg för steg enligt instruktioner, och får personlig feed-back.

BLOCK 5: PROGNOS OCH HÄLSONIVÅ

Du arbetar med hur vi sätter prognos för patienten och bedömer patientens hälsonivå. Det blir teori (med instuderingsfrågor) som du sedan får omsätta i praktiken genom att applicera det du lärt dig på ett patientfall. Naturligtvis får du personlig feedback! Intresserad? Maila mig.

Homeopatipodden tar upp allt från stort till smått om den unika och säregna terapin som ser på hälsa och sjukdom på sitt alldeles egna sätt! Lyssna och begrunda.

BLOCK 6: FÖRSTA UPPFÖLJNINGEN

Ibland är det lättare att ge patienten det första medlet, än att bedöma hur man ska fortsätta behandlingen vid den första uppföljningen. Bra är att vi har tydliga riktlinjer och stöd. Vi går igenom James Taylor Kents och George Vithoulkas observationer, samt läkeprocesser och Herings lag. Möten/webinarer där vi analyserar fall utifrån observationerna.

BLOCK 7: REAKTIONER PÅ MEDEL

Patienten har fått sitt utvalda medel och kommer nu på uppföljningen. Ditt arbete nu är att analysera hur medlet har arbetat. Reaktionerna kan vara väldigt olika och du får hjälp att bena ut vad som hänt. Att veta patientens hälsonivå är till stor hjälp för att göra en korrekt bedömning om den fortsatta behandlingen.

BLOCK 11: VAD HINDRAR LÄKNINGEN

Du har förväntat dig en viss reaktion efter ett medel, men inget alls, eller nåt helt annat har hänt. Vi går igenom vad som kan förhindra läkeprocessen att starta och vad du kan göra åt det.